AL2103 White Epoxy Laminating Resin – 5 Gallon Kit